Precíziós gazdálkodás

A precíziós gazdálkodás definíciója

A precíziós gazdálkodás a mezőgazdaság egy speciális megközelítése, amely szerint a termelés hatékonyságának növelését az információs technológia (IT) eszközeivel érjük el. A technológia alkalmazásával a precíziós gazdálkodás biztosítja, hogy a növények és a talaj területspecifikusan szabott kezelést kapjanak a maximális hozam elérése érdekében.

Precíziós gazdálkodás alkalmazása során nagy mennyiségű digitális adat keletkezik. A megszerzett információ segítségével gazdasági és környezeti szempontból is megalapozott döntéshozatalra leszünk képesek. Ennek hatására akár tábla szinten is olyan beavatkozásokat és intézkedéseket tehetünk, amelyek az adott körülményeinkhez, környezeti és infrastrukturális adottságainkhoz a leginkább igazodnak.

A precíziós gazdálkodás célja a jövedelmezőség maximalizálása, továbbá a fenntarthatóság és a környezet védelme. A precíziós gazdálkodást műholdas mezőgazdaságnak és területspecifikus növénytermesztésnek is nevezik.

A precíziós gazdálkodás alappillérei

A precíziós gazdálkodás három pilléren támaszkodik:

1. Speciális berendezések

A precíziós gazdálkodáshoz nagy értékű szenzoros, automatizált erő- és munkagépek szükségesek, műholdas támogatással. Az eszközök gazdaságos és szakszerű üzemeltetése, karbantartása a jövedelmezőség egyik alapkövét jelentik. A szenzorok mérik többek közt a talaj és a levegő nedvességtartalmát, hőmérsékletét. A műholdak és drónok valós idejű képeket nyújtanak a gazdák számára az egyes táblákról és növényekről. Az így kapott nagy mennyiségű adatok feldolgozását és elemzését végzik az erre fejlesztett szoftverek.

2. Szoftverek

A szenzorok, műholdak és munkagépek által generált nagy mennyiségű adat (Big Data) feldolgozása és megjelenítése csak speciális szoftverekkel lehetséges. A szoftveres feldolgozással olyan agrárszakmai összefüggések figyelhetők meg, amelyekre korábban nem volt lehetőség. Az így nyert megállapítások útmutatást nyújtanak azonnali és jövőbeli döntésekhez, mint például az öntözés tervezése, vagy a helyes növénykultúra kiválasztása.

3. Agrárinformatikai ismeretek

A gyakorlatban is használható eredmények és összefüggések feltárásához elengedhetetlen az összetett informatikai rendszerek telepítése, kalibrálása és megértése. Ehhez szükséges a megfelelő szaktudás, amely áthidalja a mezőgazdaság és informatika közti réseket. A szaktudás ez esetben nemcsak a szükséges rendszerek és a gazdálkodás ismereteit jelenti, hanem a megfelelő szemléletmódot is, amely érti és átlátja az adatvezérelt gazdálkodás lehetőségeit

A precíziós gazdálkodás részei

A precíziós gazdálkodás három fő elemből áll:

  • a nagypontosságú helymeghatározás,
  • a térinformatika és távérzékelés eszközeivel megvalósított elemzés,
  • automatizált terepi munkavégzés.

A precíziós gazdálkodás által alkalmazott technológiák

A precíziós gazdálkodás úttörőnek számít a digitális gazdálkodási technológiák alkalmazásában. Világszinten többmilliárd dolláros tőke áramlik az agráriumon belül a digitális fejlesztésekbe.

Robotok alkalmazása

Az önvezető traktorok már régóta a mezőgazdálkodás részei, ma már nem lepődünk meg rajtuk. A robotpilótának köszönhetően a jármű a legtöbb munkát automatikusan elvégzi, a vezető csak a vészhelyzetekre reagál. A GPS technológiát alkalmazó gépek egyre inkább a vezető nélküli működés felé fejlődnek a műtrágyázás vagy a szántás területein.

További újítások közé tartozik a napenergiával működő önjáró gépek is, amelyek képekes azonosítani és kiirtani a gyomokat vegyszerek vagy akár lézer technológia alkalmazásával. Az mezőgazdasági robotok nemcsak a szántóföldi termelésben, hanem gyümölcsök betakarításában is jelentős fejlődésen mentek keresztül. Ezek a gépek speciális alakjuknak és méretüknek köszönhetően, hatékonyan gyűjtik be a gyümölcsöket az ültetvényekről.

Drón és műhold képalkotás  

A drón és a műholdas technológia fejlődésének köszönhetően tökéletesen beleillik a precíziós gazdálkodás eszköztárába. Amíg a drónok kiváló minőségű képeket készítenek a táblákról, a műholdak nagyobb és átfogóbb képet adnak a gazdálkodási területről. A légi felvételeket a műholdas képekkel kombinálva hasznos előrejelzésekhez juthatunk a hozamokat illetően az aktuális biomassza-szint alapján.

Ezen felül az összesített képeken nyomon követhetjük a vízáramlást, vagy feltérképezhetjük kevésbé eredményes területek is.

Dolgok internete (IoT)

A dolgok internete kifejezés arra a hálózatra utal, amelynek segítségével a fizikai tárgyak a megfelelő elektronikával felvértezve kommunikálnak egymással. Ezek a rendszerek elsősorban adatokat gyűjtenek és továbbítanak egymás közt. A precíziós gazdálkodásban az IoT eszközök első sorban a szenzoros készülékeket, és az ezeket működtető szoftvereket jelentik. Például a talaj nedvességérzékelői segítségével könnyedén meghatározhatjuk a távoli öntözéshez. Ezáltal az öntözőrendszerek is programozhatók az időjárási viszonyok és a növények pillanatnyi igényeinek megfelelően.

Az IoT fejlesztések az állattartásban is alkalmazhatóak. A különböző szenzorokkal figyelemmel kísérhetjük az állatok egészségi állapotát, életkörülményeiket, viselkedésüket.

Okostelefon alkalmazások

Az okostelefon és táblagép alkalmazások a precíziós gazdálkodásban is népszerűek. Az okos mobileszköözk számos hasznos beépített szenzorral és eszközzel rendelkeznek, amelyeket gazdálkodásunk támogatására is használhatunk, pl.: kamera, mikrofon, GPS, sebességmérő, stb. Számos megoldás létezik ma már a direkt gazdasági munkákra fejlesztett alkalmazásokra, amelyeket így könnyedén tudunk használni akár terepen is. Az okostelefonok előnye, hogy könnyen hordozható és jelentős számítástechnikai kapacitás rejlik bennük.

Gépi tanulás

A gépi tanulást általában a drónok, a robotok és a dolgok internete (IoT) eszközeivel együtt használják. Alkalmazásával lehetőség nyílik a nagy mennyiségű éa gördülékeny adatbevitelhez bármilyen forrásból. A begyűjtött adattal egy központi számítógép fogadja, ami már a feldolgozott információt juttattja vissza az eszközökhöz. Így valósítható meg, hogy a robotoknak, hogy a megfelelő mennyiségű műtrágyát vagy vízmennyiséget juttassák ki a talajra. A mezőgazdaság jövője minden évben egyre inkább egy gépi tanulási architektúra felé halad. Ez teszi lehetővé a hatékonyabb és pontosabb gazdálkodást minél kevesebb emberi beavatkozással.